Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Brukningsvärd jordbruksmark

Advokat – utbildningsintyg

Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas i anspråk för exploatering under vissa, ganska snäva, förutsättningar. Den här skyddsbestämmelsen aktualiseras i prövningar enligt miljöbalken och i olika typer av prövningar enligt plan- och bygglagen. Michelle Hesselbrandt går igenom relevanta rättsfall och förarbeten. Notera att praxis har blivit föremål för en del förändringar under de senaste åren och dessa är viktiga att känna till. Om du jobbar med miljöprövningar eller någon form av exploateringsprojekt så är det här ett intressant avsnitt för dig.

Michelle Hesselbrandt
Fastighetsjurist

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat