Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Del 1. Bevisning och avvisning av bevisning Del 2. Hur högt är beviskravet?

Advokat – utbildningsintyg

I del 1 av det här avsnittet av processrätt går Bengt Bolin igenom hur man på ett smart sätt kan avvisa bevisning. Pedagogiskt tar han upp fyra rättsfall och redogör för hur man bör gå tillväga. Bolin börjar med att tala om bevisningens plats i processen och går igenom rättsfakta, bevisfakta och hjälpfakta. Därefter tar han upp hur man bygger bevisningen och vad som inte behöver eller inte får bevisas, för att avsluta med avvisning av bevisning.
Del 2 tar upp tre relativt nya fall om beviskrav från HD. De tre fallen har det gemensamt att det inte var någon större tvekan om vilken part som bar bevisbördan. Så frågan till HD var framför allt: Hur högt är beviskravet? I det ena fallet valde HD ett relativt högt beviskrav. I de två andra fallen ett lågt beviskrav. Det första fallet handlar också om bevisvärdering. Det ger bra vägledning till hur den, som ska bevisa värdet av en rörelse, kan göra för att uppfylla beviskravet.

Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl
Magnus Widebeck
Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat