Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Del 1. Två nya HD-domar om ersättning för viss rörelseskada och bevisbördan för culpa. Del 2. Praktisk metod för bevisfrågor

Advokat – utbildningsintyg

Del 1. Två domar från HD där den första visar hur en talan om ersättning för viss rörelseskada inte ska föras. Magnus Widebeck jämför med en äldre dom från HD som visar hur en sådan talan ska föras. För dig som ombud finns det här mycket att ta till sig. Den andra domen är ett nytt exempel på avgöranden där HD gynnar skadelidande vid fördelning av bevisbörda eller formulering av beviskrav. I domen anger HD vilken part som har bevisbördan för culpa när felaktiga uppgifter lämnats om pantsättning.
Del 2. Emilia Lundberg vill med sin domarbakgrund inspirera till användandet av en pedagogisk metod när det gäller bevisfrågor. Hon blandar teori med praktiska inslag för att få dig som processande ombud att tänka lite nytt kring bevisfrågorna. Hon avslutar med ett helt färskt mål från HD om bevisbörda och beviskrav. Målet kopplas till den metod för bevishantering i civiltvister hon redogör för i avsnittet.

Emilia Lundberg
Advokat
Magnus Widebeck
Sveriges dispaschör, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat