Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Del 1. Två nya HD-domar om klander av skiljedom. Del 2. Nytt HD-avgörande om processuell preklusion

Advokat – utbildningsintyg

Del 1. Vi går igenom två viktiga domar som väckt mycket stort intresse i skiljemannavärlden. I båda fallen hade hovrätten bifallit klandertalan och HD ändrade utgången i ett av fallen. Emilia Lundberg förklarar varför och berättar också hur högsta domstolen såg på frågorna.
Del 2. Ett nytt avgörande i Högsta domstolen öppnar för att grunder och bevis kan åberopas på ett sent stadium i rättegången. Magnus Widebeck analyserar gränserna för "giltig ursäkt", som nu kanske har töjts ut lite.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp