Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Förseningsavgifter i skatterätten

Advokat – utbildningsintyg

Förseningsavgifterna är ett påtryckningsmedel för att deklarationsskyldiga ska lämna in uppgifter i rätt tid. I en intressant dom har Kammarrätten i Stockholm prövat frågan om befrielse från påförd förseningsavgift. Frågan gällde om en felbedömning av en regel medför att det är oskäligt att ta ut fullt belopp på förseningsavgiften. Avgörandet rör en frekvent fråga inom skatterätten och kan enligt adj. professorn Börje Leidhammar få principiell betydelse. Avsnittet går igenom vad som gäller kring förseningsavgifterna och vad man bör tänka på bland annat beträffande förseningsavgifterna som underlag för djupare granskning av Skatteverket.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat