Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

HD-dom om negativ rättskraft i tvistemål

En lagakraftvunnen dom har negativ rättskraft. Om en ny talan stäms in som är inom ramen för domens negativa rättskraft, ska den nya talan avvisas. Vi går igenom två rättsfall från Högsta domstolen där det andra är en ny "pusselbit" från Högsta domstolen. Frågan i det första rättsfallet är om en tidigare dom avseende ytterligare betalning för utfört arbete utgör hinder mot att pröva en ny talan om ersättning för avhjälpande av fel i arbetet även i en situation när den tidigare domen innebar att yrkandet om ytterligare betalningsskyldighet ogillades. Frågan i den andra domen är om en tidigare dom där käranden har fått bifall till ett yrkande om att utfå viss egendom från svaranden hindrar en ny talan där käranden i stället yrkar att få ut ersättning av samma svarande för egendomens förmögenhetsvärde. Magnus Widebeck analyserar och kommenterar.

Magnus Widebeck
Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat