Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Klander av skiljedomar med fokus på Mall of Scandinavia-entreprenaden mellan Peab och Rodamco

Ett bolag klandrade en skiljedom och Högsta domstolen har nu beviljat prövningstillstånd. Hovrätten har upphävt skiljedomen eftersom skiljenämnden överskridit sitt uppdrag genom att döma över annat än vad bolaget i behörig ordning yrkat. I målet aktualiseras frågan om den s.k. dispositionsprincipens tillämplighet i skiljeförfaranden. Vidare så har Svea hovrätt just fått in en klandertalan i ett annat fall, som är mycket omfattande mellan Peab och Rodamco gällande entreprenaden Mall of Scandinavia. Skiljeförfarandet pågick i över sex år och handlar om stora värden. Avslutningsvis tar Magnus Widebeck upp en ny HD-dom om hur ett skiljeavtal blir till en del av parternas avtal och om vilka tvister som skiljeavtalet omfattar.

Magnus Widebeck
Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat