Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Momsnyheter första halvåret 2023

Advokat – utbildningsintyg

Aktuella avgöranden rörande moms i skatterättsnämnden, kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Jan Kleerup tar upp en rad intressanta fall, bland annat om ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningars momsstatus, trepartshandel och "omvänd betalningsskyldighet", momsbedrägerier och hur mycket man måste undersöka säljarens status för att ha rätt till avdrag för ingående moms. Vidare har Högsta förvaltningsdomstolen klargjort; om uthyrning av lokal som flera hyresgäster delar på - kan frivillig skattskyldighet gälla för samtliga hyresgäster? När anses ett byggbolag ha överlåtit de ägarlägenheter som bolaget producerar och säljer? Anställdas utlägg vid inköp av till exempel skrivbord och rätt till avdrag för ingående moms. Avslutningsvis genomgång av ett förslag om nya regler avseende jämkning vid överlåtelsen av fastighet. Förslaget har skapat stora protester från fastighetsbranschen och kommer slå hårt mot fastighetsbolagen. Ett viktigt avsnitt för alla som vill hålla sig uppdaterade på nyheterna inom momsområdet.

Jan Kleerup
Senior counsel, XR Legal Advokat AB

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat