FAKTURAKÖP

Ny HD-dom med en pedagogisk redogörelse för rättskraftreglerna

Rättskraft är ett av processrättens allra svåraste ämnen. Frågan i Högsta domstolens mål var om tingsrätten i jävsprocess är bunden av domar avseende betalningsskyldighet som har vunnit laga kraft före konkursen. Målet har koppling till den så kallade tryckerimomsfrågan, som föranlett många processer genom åren, men berör rättskraftsfrågorna i ett vidare perspektiv. Beslutet är nyttigt att känna till för alla som sysslar med processer.

Magnus Widebeck
Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat