Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Nya HD-domar om försäkringstvister och utmätningsärenden

I ett nytt avgörande, som ändrar rättsläget, klargör högsta domstolen bevisfrågor i försäkringsfall. Av fallet framgår att försäkringsbolaget i vissa fall har bevisbördan för att försäkringsfall inte har inträffat. Tidigare rättsfall har tolkats så att försäkringstagaren alltid har bevisbördan för att försäkringsfall har inträffat. Vidare en praktiskt mycket viktig fråga, nämligen Skatteverkets ansvar för rättegångskostnad i domstolsärenden om utmätning. Magnus Widebeck analyserar och kommenterar de nya rättsfallen.

Magnus Widebeck
Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat