Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Överskridande av bolagsstämmans bemyndigande och separationsprincipen

Erik Nerep tar upp två nya rättsfall om principiellt viktiga aktiebolagsrättsliga frågor. Den ena handlar om giltighet av styrelsebeslut som grundas på bolagsstämmans bemyndigande. Är det ett behörighets- eller befogenhetsöverskridande? Den andra frågan rör separationsprincipens tillämplighet – gäller den bara för aktieägaravtal eller för alla avtal? Erik Nerep reder ut frågorna och kompletterar med relevant rättspraxis.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp