Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Preskription av grundläggande rättigheter – fallet Samir

Advokat – utbildningsintyg

Ett nytt spännande avgörande från Svea hovrätt i ett mål som Centrum för rättvisa har drivit. Rättsfallet gäller en person som felaktigt dömdes för mord i slutet av 1980-talet och som begärde ersättning för det felaktiga frihetsberövandet långt senare. Rättsfallet aktualiserar frågan om vanliga regler om tioårig fordringspreskription gäller när enskilda begär skadestånd av staten för överträdelser av grundläggande rättigheter. Justitiekanslern har överklagat domen till Högsta domstolen.

Fredrik Bergman Evans
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat