Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Presumtioner som grund för ordinarie beskattning, efterbeskattning och/eller skattetillägg

Advokat – utbildningsintyg

I vilken utsträckning kan man presumera att oredovisade ej bokförda intäkter i ett fåmansföretag har kommit fåmansaktieägaren tillgodo? Rättsfall finns vad beträffar intäkter men gäller presumtionen även på utgiftssidan? Justitierådet Margit Knutsson kritiserade bristen på vägledning vad gäller utgiftssidan i en artikel i Svensk Skattetidning 2023:3. Börje Leidhammar går igenom och kommenterar denna frekventa och viktiga rättsäkerhetsfråga inom skatterätten.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat