Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Sambandet mellan skattemål och skattebrottmål

Advokat – utbildningsintyg

Vi får en genomgång av skatteverkets anmälningsplikt till skattebrottsenheten internt och anmälningsskyldigheten externt till åklagare. Vidare ställs frågan i vilken utsträckning allmän domstol är bunden av de bedömningar som förvaltningsdomstolen har gjort i skatteärendet. Vilken betydelse vid straffmätningen i ekobrottmål har det att skattetillägg tagits ut? Börje Leidhammar kompletterar sin genomgång med viktig praxis från högsta domstolen.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat