Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Två nya HD-domar där ett undertecknat dokument åberopas som bevisning om påstått avtal

Två nya HD-domar om en praktiskt viktig situation, nämligen fallet att ett undertecknat dokument åberopas som bevisning om påstått avtal och motparten bestrider avtalet. I den första domen besvaras frågan om ett skuldebrev ska leda till att bevisbördan kastas om. Den andra domen rör bevisbörda och beviskrav när det har invänts att underskriften på ett avtal inte är äkta utan förfalskad. Magnus Widebeck analyserar avgörandena.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms