Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Tvångsmedel efter frikännande dom - Högsta domstolens avgörande "Förverkandebeslaget av bilen"

Advokat – utbildningsintyg

Genomgång av "Förverkandebeslaget av bilen", ett nytt avgörande från Högsta domstolen. Målet gäller förutsättningarna för att – efter en frikännande dom – besluta om beslag av ett föremål som skäligen kan antas vara förverkat på grund av brott (förverkandebeslag). Målet aktualiserar även frågan om proportionalitetsbedömningen vid förverkandebeslag och frågan om förutsättningarna för sådant beslag grundat på ett brott för vilket åtalspreskription inträtt. Jur. dr. Simon Andersson går utifrån avgörandet igenom vad som generellt gäller om tvångsmedel efter frikännande dom, både det som vunnit laga kraft och sådant som inte vunnit laga kraft.

Simon Andersson
Jur.dr

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat