Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Coworking – frågor om hyra och moms

Antalet Coworking-anläggningar har ökat kraftigt under längre tid och att anpassa konceptet till gällande hyreslagstiftning och momslagstiftning är av stor betydelse för både hyresvärdar och investerare. När flera personer samverkar i samma lokaler och upplåtelser sker genom olika avtalstyper uppkommer ett flertal frågor.

Jan Kleerup
Senior counsel/Partner, Erlegal Advokat
Rickard Zamuhl
Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma, specialiserad på fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Han företräder regelbundet kli... Mer…

Under detta seminarium går Rickard Zamuhl och Jan Kleerup igenom olika upplåtelseformer och skatterättsliga frågor för att upplåtelsen av Coworking-anläggningen ska kunna ske med bästa resultat. Du får en uppdatering av när hyreslagens tvingande regler om t.ex. uppsägningstider och indirekt besittningsskydd blir aktuella, vilka regler som behöver vara med i avtalet samt när moms ska betalas.

Ur innehållet:

  • Har nyttjare av Coworking anläggningen rätt till indirekt besittningsskydd?
  • Hur avgör jag om nyttjaren har ett abonnemang/medlemskap eller ett hyresavtal?
  • Vilka regler behöver vara med i avtalet och vilka regler kan gälla vid sidan om avtalet?
  • Ska moms utgå på avgifterna för nyttjande av Coworking anläggning?
Datum
Fredag 26 februari
Tid
11.30—13.30
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.