Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Digital Markets Act & konkurrensprocesserna mot big tech

I oktober 2020 stämde det amerikanska justitiedepartementet Google för att ha missbrukat sin dominerande ställning inom sökmotorer och sökannonsering genom att tillämpa en rad avtal som utestänger konkurrenter. Detta följdes av att Federal Trade Commission i december stämde Facebook och yrkade att bolagets tidigare godkända köp av Instagram och Whatsapp ska återgå. I Europa har EU-kommissionen bötfällt Google vid flera tillfällen och inlett utredningar mot Apple, Facebook och Amazon. Den amerikanska synen på digitala plattformar som får en stark och svårutmanad ställning har därmed närmat sig den europeiska. Säkerställ att du vet när ni som bolag eller organisation har rätt till att få tillgång till den data ni genererar vid användning av olika plattformar och när grindvakterna måste ge samarbeta med tredje part.

Johan Holmquist
Johan Holmquist är specialist inom konkurrensrätt och arbetar på Hannes Snellman advokatbyrå. Johan företräder klienter inför svenska och europeiska konkurre... Mer…

Under seminariet går Johan Holmquist, Senior Associate vid Hannes Snellman,  igenom hur bolag och organisationer får en rättvis chans som konkurrenter gentemot stora plattformar och som användare på dessa plattformar. Han redogör för konkurrensprocesserna i USA och EU mot Google, Apple, Facebook och Amazon. Johan diskuterar också EU-kommissionens – som framfört att de nuvarande konkurrensreglerna är otillräckliga för att komma tillrätta med den bristande konkurrensen på de digitala marknaderna – omstörtande förslag till ett nytt förhandsregelverk för stora onlineplattformar som fungerar som gatekeepers (Digital Markets Act).

Ur innehållet:

  • Likheter och skillnader mellan amerikansk och europeisk konkurrensrätt i fråga om ensidiga förfaranden 
  • Redogörelse för de pågående konkurrensprocesserna i USA och EU mot Google, Apple, Facebook och Amazon  
  • Konkurrensrättslig analys av EU-kommissionens förslag till ett nytt förhandsregelverk för stora onlineplattformar som fungerar som gatekeepers (Digital Markets Act) 


Datum
Torsdag 11 mars
Tid
11.30—13.00
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.