Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer

Förtätning och ökad hårdgörning, såsom asfaltering av ytor, innebär att trycket på en effektivare dagvattenhantering ökat, och fortsätter att öka. Detta i kombination med de skärpta bestämmelserna i 5 kap 4 § miljöbalken med koppling till miljökvalitetsnormer och icke-försämrings och äventyrande förbudet medför att behovet att känna till och tillämpa bestämmelser som kan användas för reglering av dagvattenutsläpp ökat.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Vid detta fördjupade webbinarium om dagvatten och miljökvalitetsnormer går Johanna Lindqvist vid Agnes Advokatbyrå in på djupet i dessa frågor. Syftet med seminariet är att genom praktiska exempel och aktuella rättsfall redovisa hur lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och plan- och bygglagstiftningen kan användas. Fokus på kursen blir framförallt på möjligheten att reglera dagvatten i de allmänna bestämmelserna och genom planbestämmelser. 

Ur innehållet:

  • Kommunens ansvar för att miljökvalitetsnormerna följs vid planläggning och beslutsfattande 
  • Vad innebär icke-försämrings och äventyrande förbudet i 5 kap 4 § miljöbalken i praktiken? 
  • Vilka möjligheter finns att reglera dagvatten genom planbestämmelser? 
  • Vilka krav kan ställas i ABVA på brukarens anläggning för dagvatten? 
  • Hur kan dagvattenutsläpp hanteras genom tillsyn enligt miljöbalken? 


Vill du få tillgång till detta Webbinarium?

När du köper detta Webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga nyhetsseminarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska nyhetsseminarier.
  • Delta på över 70 live-seminarier per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 100 seminarier on-demand