Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

PFAS i dricksvatten – hälsorisker och skadeståndsansvar.pdf

700 KB

PFAS i dricksvatten – hälsorisker och skadeståndsansvar

Säkerställ att du uppdaterad på Blekinge tingsrätts nyligen meddelade dom tillsammans med HD:s avgörande i NJA 2018 s 475 och domarnas betydelse för va-huvudmännens ansvar för dricksvatten.

Elias Himsel
Advokat vid Advokatfirman Lindahl
Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Under webbinariet går Johanna Lindqvist och Elias Himsel igenom innebörden av det strikta ansvaret för personskada enligt PAL, beviskrav och preskription. De behandlar också kommunens ansvar att tillhandahålla vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster och möjligheten för kommunen att föra talan mot den som förorsakat föroreningen med stöd av 32 kap miljöbalken.

Ur innehållet:

  • Konsekvenserna för kommuner och va-huvudmän av PFAS-domen och hur ansvaret för dricksvatten enligt PAL kan hanteras.  
  • Vad krävs för att kunna kräva ersättning för kroppsskador respektive personskada i form av psykiskt lidande.
  • Beviskrav och preskriptionsregler vid skadeståndskrav. 
  • Hur kan riskerna för kommunen med ett strikt ansvar för leverans av dricksvatten hanteras enligt LAV.
  • Möjligheten för kommunen att föra talan om miljöskadestånd.    

Vill du få tillgång till detta webbinarie?

När du köper detta webbinarie får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand