Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Skadeståndsskyldighet enligt vattentjänstlagen

Antalet frågor kopplade till va-huvudmannens skadeståndsskyldighet enligt vattentjänstlagen kan förväntas öka i takt med klimatförändringar och ökade översvämningar. Få kunskap om skadeståndsbestämmelserna i vattentjänstlagen och under vilka förutsättningar detta ansvar aktualiseras samt hur praxis och rekommendationer ser ut i fråga om utformningen av den allmänna va-anläggningens dimensionering och vad som kan föranleda jämkning av va-huvudmannens ansvar.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Under detta webbinarium går miljörättsexperten Johanna Lindqvist, counsel vid Advokatfirman Lindahl, igenom vattentjänstlagens bestämmelser om skadestånd och beskriver regelverket för prövning av tvister om skadestånd enligt vattentjänstlagen samt frågor om bevisbörda. Säkerställ att du vet vad det innebär att va-huvudmannen/fastighetsägaren ska ha överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen.

Ur innehållet:

  • Vattentjänstlagens bestämmelser om skadeståndsansvar  
  • Genomgång av vad som avses med försummelse eller avvikelse 
  • Särskilt om översvämningsskador   
  • Jämkning av skadestånd 
  • Praxis

Vill du få tillgång till detta webbinarie?

När du köper detta webbinarie får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand