Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ändamålsenlighets- och legalitetskrav i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten innehåller ett allmänt krav på legalitet hos en myndighets handlande, och legalitetskravet kräver i sin tur viss materiell förutsebarhet i tolkningen av rättsregler. Hur ska, med denna utgångspunkt, betungande lagstiftning gentemot enskilda tolkas – enligt ordalydelsen eller snävare, utifrån lagstiftningens syfte? Carl Lebeck ger sin analys mot bakgrund av såväl ny som äldre praxis från Högsta förvaltningsdomstolen rörande förelägganden, tvångsåtgärder respektive begränsningar av tillstånd i ljuset av ett nytt avgörande.

Carl Lebeck
Jur. dr. i offentlig rätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.