Lexnova Expertkommentarer

Arbetsrätt

Med Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom arbetsrätt. Sveriges främsta juridiska experter analyserar aktuella händelser, rättsfall och tolkar lagen ur ett praktiskt perspektiv.

  • Kärnfulla juridiska analyser
  • Branschens främsta experter
  • Nya analyser varje månad

Urval av experter

Erik Danhard
Advokat och partner vid KANTER Advokatbyrå
Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Expertkommentarer (126)

Konkurrerande verksamhet och skadestånd

Erik Danhard analyserar sex viktiga domar från Arbetsdomstolen och redogör för skillnaderna mellan arbetstagarens skyldigheter under pågående anställning och dem som följer av en konkurrensförbudsklausul respektive lagen om företagshemligheter.

Fem arbetsrättsliga "finesser"

Hur avviker den arbetsrättsliga kontraktsrätten från "den vanliga"? Erik Danhard skriver om fem kontraktuella "finesser" – praktiskt viktiga tydliggöranden i Arbetsdomstolens praxis – som inte fått den största uppmärksamheten.

Arbetsrättsliga prejudikat 2018

Det finns mycket att lära av de prejudikat som kom under året – flera handlade om diskriminering. Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste domar från Arbetsdomstolen, bland annat om värvningsklausuler och stridsåtgärder.

Arbetsrätten, staten och demokratin

Hur ser man till att "rätt" kandidat anställs i offentlig sektor, och vilken betydelse har beslut från Statens överklagandenämnd? En ny dom från Arbetsdomstolen visar på ett rättsligt vakuum, som enligt Wiberg riskerar att sätta reglerna om saklig grund för anställning ur spel.