Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Att utreda trakasserier och missgynnande särbehandling i arbetslivet

Den psykosociala arbetsmiljön får allt större betydelse för organisationernas, företagens och arbetstagarnas välmående – och därmed också för hur bra dessa presterar och levererar. Att hantera, förhindra och utreda trakasserier och kränkande särbehandling är därför av stor vikt. Vad åligger det på arbetsgivaren att göra, när träder utredningsskyldigheten in – och vilka sanktioner och andra konsekvenser riskerar man att drabbas av om reglerna inte följs? Jonas Wiberg ger sin analys mot bakgrund av AD-praxis, diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom arbetsrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.