Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Beslutsvillkor i gynnande beslut och legalitet

Får myndigheter utan direkt författningsstöd infoga villkor i gynnande beslut, så länge de är förenliga med verksamhetens syfte? Ska domstolarna bara kontrollera lagligheten i sådana villkor utifrån om de strider mot rättsregler eller är oförenliga med syftet i de regler som ligger till grund för beslutet och den lagstiftning som tillämpas? Carl Lebeck analyserar ett nytt prejudikat, där HFD kan sägas ha återgått till äldre praxis rörande kravet på legalitet i förvaltningens och domstolarnas verksamhet – liksom de problem som detta kan medföra för såväl kommersiella aktörer som rättssäkerheten i stort.

Carl Lebeck
Jur. dr. i offentlig rätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.