Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Därför undanröjer och avvisar HFD ansökningar om förhandsbesked

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera avgöranden under senare tid undanröjt och avvisat ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Vilka situationer är det då som HFD bedömt annorlunda än nämnden, och vad har domstolen tagit fasta på när det gäller synen på angelägenhetskrav, samt förekomsten av utrednings- och bevisfrågor respektive handlingsalternativ? Börje Leidhammar redogör för aktuell HFD-praxis och vad sökande bör iakttaga för att få sin ansökan om förhandsbesked prövad.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.