Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

En ny sanktion på skatteområdet

I juli 2020 infördes en ny sanktion som Skatteverket kan rikta mot den som inte fullgör sin skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang. Ett åläggande att betala sådan rapporteringsavgift, som kan tas ut upp till tre gånger för en och samma förseelse, är att jämföra med en anklagelse om brott i Europakonventionens mening. Det anser Börje Leidhammar – som redogör för om, när och med vilket belopp avgift får tas ut.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.