Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt

Två färska domar från Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör hur restriktiva reglerna om ersättning för ombudskostnader i skattemål är och vilka höga krav de ställer på den enskilde i fråga om bland annat kostnadsredovisningen. Börje Leidhammar ger sin analys av domarna som enligt honom sannolikt kommer att få stor betydelse för enskildas framtida möjlighet till ersättning.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.