Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Företrädaransvar vid tolkning av rättshandlingars verkliga innebörd

I november månads expertkommentar i skatterätt skriver Börje Leidhammar om företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen och vid tillämpning av skatteflyktslagen. Särskilt diskuteras beaktandet av principen om rättshandlingars verkliga innebörd.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp