Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Kommunikationsskyldigheten i skatterätten

Hur långt sträcker sig Skatteverkets kommunikationsskyldighet, hur och när ska den fullgöras i beslut gentemot den skattskyldige – och vad blir konsekvensen om reglerna inte följs? Börje Leidhammar ger sin analys, med anledning av ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – som synes ge färre svar än frågor.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp