Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Om bevisning i skatteprocessen

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen avgjort ett mål med vägledande uttalanden om bevisprövningen i skatteprocessen. Huvudfrågan gällde om det finns förutsättningar att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto. Börje Leidhammar redogör för beviskravet för oriktig uppgift samt analyserar HFD-avgörandet och dess konsekvenser för skattskyldiga.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.