Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Skärpt praxis vid beskattning av arvoden till styrelseledamots...

I september månads expertkommentar i skatterätt skriver Ulla Werkell om en HFD-dom innebärande en skärpning av tidigare praxis avseende beskattning av styrelsearvoden. I domen har sådana arvoden som enligt avtal betalats ut till styrelseledamots helägda aktiebolag ansetts utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten - bland annat eftersom de inte ansetts vara hänförliga till ”sådana tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag som krävts för att arvodena skulle kunna beskattas hos aktiebolaget”. Skärpningen kan ställa till problem för många bolag och föreningar, och vad som menas med tillfälligt och särskilt avgränsat uppdrag och var gränserna går kan säkert också komma att bli föremål för diskussioner och eventuella processer framöver, framhåller Werkell, som menar att det kanske är kanske dags för en lagändring.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp