Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Skatterådgivares rapporteringsskyldighet enligt nytt lagförslag

Vad kommer det omtalade förslaget att genomföra DAC 6 i Sverige att innebära för skatterådgivare, användare och klienter? Börje Leidhammar och Raoul Smitt redogör för propositionen och sina invändningar mot den, avseende bland annat oklarheter om vilka råd som ska rapporteras och av vem, samt hur sanktionerna fastställs – liksom hur grundläggande värden som sekretess, lojalitet och oberoende ska säkerställas.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Raoul  Smitt
Advokat och grundare av Advokatfirman Smitt AB

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp