Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Undantag av handlingar från Skatteverkets granskning

Skatteverkets kontrollverksamhet genom revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök begränsas av den granskades möjlighet att begära att handlingar undantas från granskning. Då undantag av handlingar från granskning kräver en begäran från den granskade, är det av stor betydelse att denne känner till vilka handlingar som inte får granskas. Tobias Almqvist redogör, mot bakgrund av lagstiftning, förarbeten och rättsfall, för reglerna och hur enskilda kan bevaka sina intressen.

Tobias Almqvist
Skatterådgivare vid KPMG