Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AD: Statsimmunitet inte hinder mot att ta upp ambassadreceptionists talan mot Sudan

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Civilprocess, Folkrätt, Anställning, uppsägning och avskedande