Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat hånade motpart i dikt – varnas av samfundet

Advokaten har företrätt Boden Hockey i tvisten med Hockeyettan om tv-rättigheter, och har på sin Facebook publicerat en dikt där ligaorganisationens tidigare ordförande hånas. Han har dessutom vilselett motparten genom att ta emot en delgivning trots att han visste att han inte var rätt person. Advokatsamfundets disciplinnämnd varnar nu advokaten.

I en anmälan till Advokatsamfundet framförde framfördes klagomål mot en advokat som varit ombud för Boden Hockey i tvisten med ligaorganisationen Hockeyettan om tv-rättigheter.

Av anmälan framgår att advokaten har publicerat en dikt om anmälaren, tillika tidigare ordförande för Hockeyettan, på Boden Hockeys hemsida och sin egen Facebook. I dikten hånas anmälaren och det antyds bland annat att han ägnar sig åt vänskapskorruption och andra oegentligheter. Dikten avslutas med:

”Min position är plötsligt ifråga,

och jag är ju ändå en man utan tåga.

Så inte skulle jag våga svara för vad jag gjort.

När över hälften av alla klubbar vill ha mig bort.

Så nu hoppar jag av,

innan jag ser Hockeyettans grav”

Anmälaren har vidare gjort gällande att advokaten undertecknat delgivning av betalningsanmaning vid två tillfällen trots att han inte varit behörig att bekräfta delgivningen. Därefter har han invänt att delgivning inte har skett, vilket resulterat i att tingsrätten funnit att delgivningen inte uppfyllt kraven i konkurslagen.

Advokaten har tillbakavisat kritiken och anfört att dikten – ”som han för övrigt är väldigt nöjd över som poem” – skrevs under flygresan från Stockholm till Luleå efter att förhandlingarna mot Hockeyettan avslutats i Svea hovrätt. Avsikten var inte att väcka anstöt. Poemet är dessutom privat och endast avsett för hans vänner.

Advokatsamfundets disciplinnämnd väljer nu att varna advokaten.

Nämnden konstaterar att dikten har haft samband med advokatuppdraget. Genom dikten har han avslöjat detaljer om uppdraget och dessutom hånat och blottlagt motparten. Agerandet står i strid med de advokatetiska reglerna om saklighet och korrekthet.

Det står vidare klart att advokaten har vilselett Boden Hockey genom att bekräfta delgivningen och därefter bestrida att delgivning skett med behörig ställföreträdare, vilket utgör ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

D-2022-0194.pdf

1000 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Insolvensrätt, Advokat, Kultur, idrott och fritid, Tillstånd och tillsyn