Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:196
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Jordbruk och skogsbruk, Övrig fastighetsjuridik