Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:122
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig