Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anläggande av våtmark kan göra att strandskydd inträder – måste tillståndsprövas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Europakonventionen, Övrig fastighetsjuridik, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig