Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:148
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Revision och granskning, Försäkringsrätt, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Associationsrätt - övrig