Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anställd slipper betala för köp via arbetsgivare – räknas som preskriberad konsumentfordran

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Konsumenträtt, Övrig arbetsrätt