Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

ARN: Konsument har rätt att ångra klockköp – trots sen retur

Kunden har i rätt tid meddelat företaget att hon ångrar klockköpet med stöd av distansavtalslagen. Det saknar därför betydelse att hon har skickat tillbaka klockan senare än 14 dagar efter ångermeddelandet. Det konstaterar Allmänna reklamationsnämnden, som anser att kvinnan har rätt att ångra köpet.

En kvinna köpte en hälsoklocka den 18 december 2022 och fick den levererad till sig den 23 december. Hon var inte nöjd med klockan och fyllde därför i ett returformulär via företagets hemsida den 28 december, där hon uppgav att klockan inte fungerade som utlovats. Två dagar senare hörde hon på nytt av sig till företaget. Hon uppgav att klockan inte fungerade som den skulle och beställde en returfraktsedel.

Företaget skickade en utskriftslänk till kvinnan den 2 januari 2023. Den 15 januari skrev hon ut fraktsedeln och den 25 januari lämnades försändelsen in till ett postombud. Den 27 januari anlände returen till företaget.

Kvinnan nekades återbetalning och har därför vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att begära tillbaka summan.

Företaget har invänt att ångerrätten gällde fram till den 2 januari 2023. Man accepterar en veckas förlängning för postgång, vilket innebär att varan hade kunnat returneras fram till den 9 januari.

ARN inleder med att konstatera att det aktuella köpet utgör ett distansköp enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, distansavtalslagen. Det innebär att kunden har rätt att ångra köpet genom att lämna ett meddelande om detta till näringsidkaren inom 14 dagar från den dag då kunden får varan i sin besittning.

Huvudregeln är att kunden inom 14 dagar ska sända tillbaka varan till näringsidkaren. Fristen räknas från den dag då konsumenten utövade sin ångerrätt, alltså från den dag hen lämnade sitt ångermeddelande till näringsidkaren.

Den omständigheten att kunden inte skickar tillbaka varan senare än vad som framgår av lagen innebär inte att ångermeddelandet förlorar sin verkan, framhåller nämnden. I en sådan situation ska näringsidkaren kräva av kunden att denne återlämnar varan. Näringsidkaren kan även ha rätt till värdeminskningsavdrag.

ARN konstaterar att kvinnan, genom att fylla i returformuläret den 28 december 2022, har låtit företaget förstå att hon ville frånträda avtalet. Eftersom hon gjort detta inom rätt tid har hon rätt att frånträda avtalet med stöd av distansavtalslagen. Företaget har inte påstått att återlämnandet har orsakat det någon skada. Företaget är därför skyldigt att återbetala kvinnan.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Avtalsrätt, Övrig affärsjuridik, Köprätt, Konsumenträtt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig