Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arvingar får del av journaluppgifter om avliden för klander av testamente

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Arv, gåva och testamente