Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avstyckning tillåten trots förbud mot nyetableringar

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning