Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Begagnad traktor gick inte att köra hem - ersättning för reparation på nära 100 000 kronor

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Trafik och fordon, Köprätt, Avtalsrätt