Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:5
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Svenskt medborgarskap, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet