Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag nekas PT – upptaxeras för oredovisade optionsförmåner

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Sociala avgifter, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Värdepappersrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt