Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag som inte lämnat in avräkningsnota i tid medges tullbefrielse

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Fri rörlighet, Sjö- och transporträtt, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt, Tullrätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig