Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bonde ska betala 75 000 kronor i företagsbot – rev biotopskyddade stenmurar

En man åläggs att betala en företagsbot på 75 000 kronor efter att ha röjt undan tre biotopskyddade stenmurar från en fastighet där han brukade jorden. Tingsrätten anser trots brister i bevisföringen att det är ställt utom rimligt tvivel att han tagit bort murarna, bland annat då hans pappa ansökt om och erhållit EU-stöd för att bevara dem.

Bonde ska betala 75 000 kronor i företagsbot – rev biotopskyddade stenmurar
Pixabay/Ingen attribution krävs

En 47-årig man döms i Kalmar tingsrätt för brott mot områdesskydd och åläggs att betala en företagsbot på 75 000 kronor, efter att ha tagit bort tre stycken biotopskyddade stenmurar på en fastighet där han bedrev jordbruk.

Mannen invände att det inte alls var fråga om någon stenmur, utan att han endast rensat bort stängsel, buskar och träd. Det stenupplag som nu ligger på gården består av plocksten som han samlat in från åkrarna. 

Domstolen framhåller att det finns vissa brister i bevisföringen. Utredningen består främst av flygbilder och terrängskuggningsbilder, men utifrån dessa kan man se linjer som överensstämmer med stenmurar, inte med buskar och träd. 

Ytterligare en omständighet som talar för att det varit fråga om just stenmurar är att mannen erhöll EU-stöd för att bevara stenmurarna som omfattas av åtalet. Även om det inte var han själv, utan hans pappa som ansökte om stödet, vore det osannolikt att ansökan och beviljande hade skett om det inte funnits någon stenmur.

Domstolen godtar inte heller 47-åringens invändning om plocksten, utan anser att det framstår som en efterhandskonstruktion. Utifrån en bild på stenupplaget kan man se att de är av jämn storlek och det växer lav på dem, vilket är oförenligt med att det är plocksten som relativt nyligen tagits upp ur jorden.

Sammantaget bedömer rätten att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen röjt undan tre biotopskyddade stenmurar i enlighet med åtalet.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Miljöbrott, Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk