Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brister i tidredovisningen gör att förrättningskostnader sänks

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig